Področja dela 
Klinični pregledi in zdravljenje malih živali
Cepljenja
Izdaja zdravil in hrane
Kirurgija
Ortopedija
Dermatologija
Kardiologija
Stomatologija
Kardiologija
Očesne bolezni
Preiskave, ki jih opravljamo: 
RTG slikanje
UZ pregledi
EKG preiskave
Laboratorijske preiskave
Zdravljenje govedi, konj, prašičev, drobnice in perutnine na terenu
Reprodukcija ( umetno osemenjevanje krav, zdravljenje plodnostnih motenj, 
porodništvo, UZ diagnostika brejosti krav in kobil )
Svetovanje in izdaja zdravil
Izobraževanje rejcev živali
Koncesijska dela po odredbi
Identifikacija in registracija kopitarjev